Cc bạn đang tm kiếm một chiếc đn ngủ sng tạo cho phng ngủ của mnh. cc bạn kỳ vọng chiếc đn ngủ ấy c thể tiết kiệm điện v điều chỉnh độ sng thch hợp để gip bạn chng vnh chm vo giấc...